ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016

 Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1094/2017, η οποία δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ Β’ 2239/29-6-2017, παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων χρήσης 2016 (ΦΟΡΟΛ.ΕΤΟΣ 2017) έως 17/7/2017.

 

Για το ΦΕΚ δείτε συνημμένο.

 

                            

Για ότι νεότερο θα επανέλθουμε.