Αποτελέσματα

Κέντρα Ξένων Γλωσσών

ID:

Password: 

 

 

Ανεξάρτητοι Υποψήφιοι

Κωδικός αριθμός:


Ο κωδικός πρέπει να είναι της μορφής:

E -κενό- -παύλα- -κενό- επταψήφιο νούμερο

Παραδειγματα κωδικών:

ESB: E - 6001001

EUROPALSO: ATH-E0001001

Επώνυμο:

Όπως είναι γραμμένο στο Δελτίο (με Κεφαλαίους Λατινικούς χαρακτήρες)

 

Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις