ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ

 

Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Ταμείο Αρωγής

 

1. Αδεια Ιδρύσεως του φροντιστηρίου,

2. Αδεια Λειτουργίας ή μεταφοράς,

3. Αδεια Διδασκαλίας,

4. Τελευταία ανανέωση της αδείας ιδρύσεως,

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.