ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Κ.Ξ.Γ