Πωλείται Κέντρο Ξένων Γλωσσών στου Ζωγράφου

Πωλείται Κέντρο Ξένων Γλωσσών στου Ζωγράφου, πολυετούς λειτουργίας και εξαιρετικής φήμης, λόγω συνταξιοδότησης.

Κεντρικό και Παράρτημα, σε κεντρικά σημεία, κοντά στα σχολεία, πλήρως εξοπλισμένα, με διαδραστικούς πίνακες και όλα τα σύγχρονα μέσα.

Τηλ. 6977476504