ΕΡΓΑΣΙΑ

Υποβολή Αιτήσεων ενδιαφερομένων για Απασχόληση σε ΚΞΓ

Καθηγητές / Καθηγήτριες:

Αίτηση Καθηγητών

Συμπληρώστε την και αποστείλτε την με e-mail στη διεύθυνση: [email protected]

 


 

Τα Μέλη μας ζητούν:

1. Ζητούνται καθηγήτριες Αγγλικής, Γερμανικής και Ιταλικής