Για Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Ανακοινώσεις Εξετάσεων HAU – Download

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: έως Παρασκεύη, 16 Μαρτίου

Ανακοινώσεις Εξετάσεων IFA – Download

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: έως Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου

Ανακοινώσεις Εξετάσεων GOETHE – Download

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: έως Τετάρτη, 7 Μαρτίου

A1 FIT
A2 FIT


Κανονισμός του ΕΛΟΤ για μετατροπή ελληνικών ονομάτων με λατινικούς χαρακτήρες – Download