ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Για Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Για εκπρόθεσμες και συμπληρωματικές αιτήσεις επικοινωνήστε άμεσα με το Γραφείο Εξετάσεων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Αποστολή συμπληρωματικών αιτήσεων έως Κυριακή, 10/5 στο email: [email protected]

Οι εξετάσεις Fit in Deutsch A1 και A2 Fit, μετατίθενται για τις 26-27/9 2020