Για Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Ανακοινώσεις Εξετάσεων HAU – Download

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ανακοινώσεις Εξετάσεων IFA – Download

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: έως 12 Οκτωβρίου

Ανακοινώσεις Εξετάσεων GOETHE – Download

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: έως 24 Σεπτεμβρίου

A1 FIT
A2 FIT


Κανονισμός του ΕΛΟΤ για μετατροπή ελληνικών ονομάτων με λατινικούς χαρακτήρες – Download