ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Για Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου έως Τετάρτη, 6 Μαρτίου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: έως Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου έως Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου