Δείγματα Θεμάτων CAMBRIDGE

Young Learners

Δείγμα Εξετάσεις Flyers

Δείγμα Εξετάσεις Flyers – Ακουστικό

Δείγμα Εξετάσεις Movers

Δείγμα Εξετάσεις Movers –  Ακουστικό

Δείγμα Εξετάσεις Starters

Δείγμα Εξετάσεις Starters – Ακουστικό

 

FCE for schools

Δείγμα Εξετάσεις 1 και 2

Δείγμα Εξετάσεις 1 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 1 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 1 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 1 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 1 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 1 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 1 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 1 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 1 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 2

Δείγμα Εξετάσεις 1 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 3

Δείγμα Εξετάσεις 1 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 4

Δείγμα Εξετάσεις 2 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 2 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 2 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 2 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 2 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 2 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 2 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 2 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 2 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 2

Δείγμα Εξετάσεις 2 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 3

Δείγμα Εξετάσεις 2 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 4

CAE

Δείγμα Εξετάσεις 1 και 2

Δείγμα Εξετάσεις 1 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 1 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 2

Δείγμα Εξετάσεις 1 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 3

Δείγμα Εξετάσεις 1 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 4

Δείγμα Εξετάσεις 2 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 2 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 2

Δείγμα Εξετάσεις 2 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 3

Δείγμα Εξετάσεις 2 – Aκουστικό υλικό – Μέρος 4

CPE

Δείγμα Εξετάσεις

Δείγμα Εξετάσεις – Aκουστικό υλικό – Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις – Aκουστικό υλικό – Μέρος 2

Δείγμα Εξετάσεις – Aκουστικό υλικό – Μέρος 3

Δείγμα Εξετάσεις – Aκουστικό υλικό – Μέρος 4