Ημερομηνίες Εξετάσεων – Οδηγίες Εγγραφών CAMBRIDGE

Ημερομηνίες Εξετάσεων - Οδηγίες Εγγραφών CAMBRIDGE​ 2020

Το γραφείο εξετάσεων CAMBRIDGE ενημερώνει τους υποψηφίους για τις διαδικασίες εγγραφών στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τα επίπεδα YLE, KETfs, PETfs, FCEfs, CAE, CPE περιόδου Ιουλίου 2020 για ιδιοκτήτες ΚΞΓ ως ακολούθως:

1. Για Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών​

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CAMBRIDGE ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Γραπτές Εξετάσεις

CPE:Κυριακή, 5 Ιουλίου09.10 – 13:30
FCEfs:Κυριακή, 5 Ιουλίου09.10 – 13:05
PETfs:Κυριακή, 5 Ιουλίου09.30 – 11:50
KETfs:Κυριακή, 5 Ιουλίου13.30 – 15:25
YLE:Κυριακή, 5 Ιουλίου 
CAE:Σάββατο, 11 Ιουλίου09.10 – 13:30
 • YLE / KETfs / PETfs / FCEfs / CPE: 4-5 Ιουλίου
 • CAE: 11 Ιουλίου

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Γραπτές Εξετάσεις

 • CPE: Σάββατο, 9 Μαΐου | 09.10 – 13:30
 • CAE: Σάββατο, 9 Μαΐου | 09.10 – 13:30
 • FCE fs: (Για την Περιφέρεια) Σάββατο, 9 Μαΐου ή Κυριακή, 10 Μαΐου | 09.10 – 13:05
 • FCE fs: (Για την Αττική) Κυριακή, 10 Μαΐου | 09.10 – 13:05
 • FCE fs: (Για την Αττική & την Περιφέρεια) Σάββατο, 13 Ιουνίου | 09.10 – 13:05
 • PET fs: Σάββατο, 13 Ιουνίου | 09.30 – 11:50
 • KET fs: Σάββατο, 13 Ιουνίου | 13.30 – 15:25
 • YLE: Σάββατο, 13 Ιουνίου

Προφορικές Εξετάσεις

 • Προφορικές Εξετάσεις: Θα ανακοινωθούν σύντομα.

Β.ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ:

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ: Κέντρα Ξένων Γλωσσών

YLE KET fs PET fs FCE fs
€60
€75
€85
€165
CAE CPE
€160
€185

Εκπτωτικά πακέτα:

FCE fs-ESB B2 CAE-ESB C1 CPE-ESB C2
230€ (αντί για 325€)
220€ (αντί για 320€)
270€ (αντί για 365€)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: έως Παρασκευή, 22 Μαΐου

ALPHA BANK   

4 1 5 . 0 0 2 0 0 2 0 0 4 1 1 5

GR11-0140-4150-4150-0200-2004-115

EUROBANK   

0 0 2 6 . 0 4 1 8 . 5 1 . 0 2 0 0 0 0 8 9 2 9

GR55-0260-4180-0005-1020-0008-929

ΠΕΙΡΑΙΩΣ    

5029. 030942. 139

GR91-0172-0290-0050-2903-0942-139

Παρακαλούμε να γίνει μια συγκεντρωτική κατάθεση (ένα ποσό) για όλους τους υποψηφίους ESB. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραρτήματα και θελήσετε να χωρίσετε τους υποψηφίους σας σε δύο ή τρεις περιοχές, τότε και οι τραπεζικές καταθέσεις θα πρέπει να είναι αντίστοιχες.

Ζητήστε από τον υπάλληλο της τράπεζας δύο αντίγραφα. Το ένα θα κατατεθεί μαζί με τις καταστάσεις υποψηφίων σαν απόδειξη πληρωμής των εξετάστρων και το άλλο θα το κρατήσετε σαν αποδεικτικό στοιχείο. Παρακαλούμε στο πάνω μέρος της απόδειξης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη Κέντρου Ξ. Γ. με κεφαλαία γράμματα.

Επίσης, μπορείτε, αφού καταθέσετε τα χρήματα σε οποιοδήποτε υποκατάστημα από τις παραπάνω τράπεζες, σύμφωνα με τις οδηγίες, να προσέλθετε στον Σύνδεσμο όπου θα συμπληρώσετε τα υπόλοιπα έντυπα.

Τόπος εγγραφών: Γραμματεία Συνδέσμου (9.00-14.00) (Ακαδημίας 98-100, Αθήνα-10677)

Πληροφορίες: κ. Ντίνος Δημήτρης (210-3830752)

Κατεβάστε εδώ τις Αιτήσεις Cambridge

Φωτογράφηση όλων των υποψηφίων επιπέδων CAE και CPE

Κανονισμός του ΕΛΟΤ για μετατροπή ελληνικών ονομάτων με λατινικούς χαρακτήρες – Download