Ημερομηνίες Εξετάσεων - Οδηγίες Εγγραφών CAMBRIDGE​

Το γραφείο εξετάσεων CAMBRIDGE ενημερώνει τους υποψηφίους για τις διαδικασίες εγγραφών στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τα επίπεδα YLE, KETfs, PETfs, FCEfs, CAE, CPE περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2018 για ιδιοκτήτες ΚΞΓ ως ακολούθως:

1. Για Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών​

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CAMBRIDGE ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Γραπτές Εξετάσεις

  • CPE: Κυριακή, 13 Mαϊου | 09.15 – 13.30
  • CAE: Σάββατο, 12 Mαϊου | 09.15 – 13.30
  • FCE fs: Σάββατο, 12 Mαϊου | 09.15 – 13.05
  • FCE fs: Σάββατο, 9 Ιουνίου | 09.15 – 13.05
  • KET fs: Σάββατο, 9 Ιουνίου | 13.30 – 15.25
  • PET fs: Σάββατο, 9 Ιουνίου | 09.30 – 11.50
  • YLE: Σάββατο, 9 Ιουνίου

Προφορικές Εξετάσεις

  • Προφορικές Εξετάσεις: Θα ανακοινωθούν σύντομα.

Β.ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ:

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ: Κέντρα Ξένων Γλωσσών

YLE YLE PETfs FCEfs
€60 €75 €85 €160
CAE CPE
€150 €180

Εκπτωτικά πακέτα:

FCE fs-ESB B2 CAE-ESB C1 CAE-ESB C1
230€ (αντί για 305€) 220€ (αντί για 295€) 270€ (αντί για 355€)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή, 16 Μαρτίου

ALPHA BANK   

4 1 5 . 0 0 2 0 0 2 0 0 4 1 1 5

GR11-0140-4150-4150-0200-2004-115

EUROBANK   

0 0 2 6 . 0 4 1 8 . 5 1 . 0 2 0 0 0 0 8 9 2 9

GR55-0260-4180-0005-1020-0008-929

ΠΕΙΡΑΙΩΣ    

5029. 030942. 139

GR91-0172-0290-0050-2903-0942-139

Παρακαλούμε να γίνει μια συγκεντρωτική κατάθεση (ένα ποσό) για όλους τους υποψηφίους ESB. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραρτήματα και θελήσετε να χωρίσετε τους υποψηφίους σας σε δύο ή τρεις περιοχές, τότε και οι τραπεζικές καταθέσεις θα πρέπει να είναι αντίστοιχες.

Ζητήστε από τον υπάλληλο της τράπεζας δύο αντίγραφα. Το ένα θα κατατεθεί μαζί με τις καταστάσεις υποψηφίων σαν απόδειξη πληρωμής των εξετάστρων και το άλλο θα το κρατήσετε σαν αποδεικτικό στοιχείο. Παρακαλούμε στο πάνω μέρος της απόδειξης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη Κέντρου Ξ. Γ. με κεφαλαία γράμματα.

Επίσης, μπορείτε, αφού καταθέσετε τα χρήματα σε οποιοδήποτε υποκατάστημα από τις παραπάνω τράπεζες, σύμφωνα με τις οδηγίες, να προσέλθετε στον Σύνδεσμο όπου θα συμπληρώσετε τα υπόλοιπα έντυπα.

Τόπος εγγραφών: Γραμματεία Συνδέσμου (9.00-14.00) (Ακαδημίας 98-100, Αθήνα-10677)

Πληροφορίες: κ. Πόπη Ιωάννου (210-3830752)

Κατεβάστε εδώ τις Αιτήσεις Cambridge

Φωτογράφηση όλων των υποψηφίων επιπέδων CAE και CPE

Κανονισμός του ΕΛΟΤ για μετατροπή ελληνικών ονομάτων με λατινικούς χαρακτήρες – Download