Το γραφείο εξετάσεων CAMBRIDGE ενημερώνει τους υποψηφίους για τις διαδικασίες εγγραφών στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τα επίπεδα YLE, KETfs, PETfs, FCEfs, CAE, CPE περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2018 για ιδιοκτήτες ΚΞΓ ως ακολούθως:

Για Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Οδηγίες συμπλήρωσης Αιτήσεων – Download

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CAMBRIDGE ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
 

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Γραπτές Εξετάσεις

CPE:       Κυριακή, 13 Mαϊου       CPE:      09.15 – 13.30
CAE:       Σάββατο, 12 Mαϊου      CAE:      09.15 – 13.30
FCE fs:   Σάββατο, 12 Mαϊου      FCE fs:   09.15 – 13.05
FCE fs:   Σάββατο, 9 Ιουνίου      FCE fs:   09.15 – 13.05
KET fs:   Σάββατο, 9 Ιουνίου      KET fs:   13.30 – 15.25
PET fs:   Σάββατο, 9 Ιουνίου      PET fs:   09.30 – 11.50
YLE:       Σάββατο, 9 Ιουνίου

Προφορικές Εξετάσεις: Θα ανακοινωθούν σύντομα.
Β. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ:
YLE:     €60      FCEfs:  €160
KETfs: €75      CAE:     €150
PETfs: €85      CPE:     €180
  
Εκπτωτικά πακέτα:
FCE fs-ESB B2:       230€ (αντί για 305€)
CAE-ESB C1:           220€ (αντί για 295€)
CPE-ESB C2:           270€ (αντί για 355€)
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή, 16 Μαρτίου
Δ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ:
Κατάθεση εξετάστρων μόνο στους παρακάτω λογαριασμούς:
  • ALPHA BANK   4 1 5 . 0 0 2 0 0 2 0 0 1 3 9 5

IBAN                GR22-0140-4150-4150-0200-2001-395

  • EUROBANK     0 0 2 6 . 0 4 1 8 . 5 8 . 0 2 0 0 0 0 8 4 4 5

IBAN                GR79-0260-4180-0005-8020-0008-445

  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ        5 0 2 9. 0 0 0 3 5 0. 5 4 7

IBAN                GR33-0172-0290-0050-2900-0350-547

Παρακαλούμε να γίνει μια συγκεντρωτική κατάθεση (ένα ποσό) για όλους τους υποψηφίους ESB. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραρτήματα και θελήσετε να χωρίσετε τους υποψηφίους σας σε δύο ή τρεις περιοχές, τότε και οι τραπεζικές καταθέσεις θα πρέπει να είναι αντίστοιχες.

Ζητήστε από τον υπάλληλο της τράπεζας δύο αντίγραφα. Το ένα θα κατατεθεί μαζί με τις καταστάσεις υποψηφίων σαν απόδειξη πληρωμής των εξετάστρων και το άλλο θα το κρατήσετε σαν αποδεικτικό στοιχείο. Παρακαλούμε στο πάνω μέρος της απόδειξης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη Κέντρου Ξ. Γ. με κεφαλαία γράμματα.

Επίσης, μπορείτε, αφού καταθέσετε τα χρήματα σε οποιοδήποτε υποκατάστημα από τις παραπάνω τράπεζες, σύμφωνα με τις οδηγίες, να προσέλθετε στον Σύνδεσμο όπου θα συμπληρώσετε τα υπόλοιπα έντυπα.

Τόπος εγγραφών: Γραμματεία Συνδέσμου (9.00-14.00) (Ακαδημίας 98-100, Αθήνα-10677)

Πληροφορίες: κ.Ηλίας Χαραλαμπόπουλος (210-3830752)

Κατεβάστε εδώ τις Αιτήσεις Cambridge

Φωτογράφηση όλων των υποψηφίων επιπέδων CAE και CPE

Κανονισμός του ΕΛΟΤ για μετατροπή ελληνικών ονομάτων με λατινικούς χαρακτήρεςDownload