ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ESB

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

To ESB, English Speaking Board (International) Ltd είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς πιστοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου, εποπτευόμενος από το Ofqual. Με περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρίας (ιδρύθηκε το 1953), έχει σήμερα εξελιχθεί σε έναν διεθνή οργανισμό που δραστηριοποιείται εκτεταμένα εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία, στην Ευρώπη και στην Άπω Ανατολή.

Οι εξετάσεις ESB είναι πλήρως αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ στα τέσσερα επίπεδα (B1, B2, C1, C2). Tα χορηγούμενα πιστοποιητικά γίνονται πλήρως δεκτά για διορισμό στο Δημόσιο (μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr και να αναζητήσετε τα τελευταία Φ.Ε.Κ. ή να συμβουλευτείτε το συνημμένο Φ.Ε.Κ., αρ. 458/30.12.2009).

Αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π.

Εξασφαλίζει μόρια UCAS (UCAS tariff points) για εισαγωγή σε Βρετανικά πανεπιστήμια για κατόχους C2. 

Format Εξετάσεων C2C1B2B1

Διεξαγωγή εξετάσεων

 • Οι εξετάσεις διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα, δύο φορές το χρόνο στα επίπεδα B1, B2, C1, C2
 • Πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας και αδιάβλητης διεξαγωγής
 • Επιβλέπονται από υπεύθυνο δημόσιας σχολικής μονάδας (δ/ντή, γυμνασιάρχη, αρμόδιο από δ/μια εκπαίδευση)
 • Εποπτεύονται από εκπροσώπους του ESB, που βρίσκονται κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής στα εξεταστικά κέντρα, ώστε να ελέγχουν το αδιάβλητο και την απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων
 • Πραγματοποιείται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού των εξεταστικών κέντρων (Υπεύθυνοι, Τομεάρχες, Επιτηρητές, Εξεταστές προφορικών) από εκπροσώπους του φορέα
 • Παρέχεται συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των ιδιοκτητών, των καθηγητών και των υποψηφίων από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα του Πανεπιστημίου
 • Υποχρεωτική εξέταση και στις τέσσερεις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (reading, writing, listening, speaking)

Χαρακτηριστικά εξετάσεων

 • Οι εξετάσεις είναι απόλυτα φιλικές και λαμβάνουν υπ' όψιν τους την ηλικία των Ελλήνων μαθητών.
 • Με την έναρξη της εξέτασης, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν όλα τα parts μαζί. Δεν υπάρχει διάλειμμα μέχρι τη λήξη της εξέτασης, η οποία ξεκινάει με το Listening. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι τη σειρά και τον χρόνο που θα αφιερώσουν για κάθε part
 • Το Listening ακούγεται δύο φορές
 • Στο Writing επιλέγεται ένα από τα τρία προτεινόμενα θέματα
 • Η βάση είναι το 55% επί του συνόλου της βαθμολογίας
 • Οι βαθμολογίες όλων των parts (Oral, Listening, Reading/ Use, Writing) συμψηφίζονται
 • Δωρεάν επανεξέταση αποτυχόντων σε όλα τα επίπεδα*

*Παρέχεται σε μαθητές νομίμως λειτουργούντων Κέντρων Ξ.Γ. και νομίμως ασκούντων το επάγγελμα καθηγητών Ξ.Γ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (μαθησιακές δυσκολίες, κώφωση κ.ά.)

Τα δικαιολογητικά προς κατάθεση είναι τα παρακάτω:
1. Αίτηση για Ειδική Μέριμνα συμπληρωμένη από το ΚΞΓ Πατήστε εδώ
2. Πρωτότυπη ή επικυρωμένη ιατρική γνωμάτευση
3. Μετάφραση της γνωμάτευσης (Υπουργείο Εξωτερικών – Μεταφραστικό, Βρετανικό Συμβούλιο)
4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των παραπάνω δικαιολογητικών έως ένα μήνα πριν τις εξετάσεις

Περισσότερες Πληροφορίες