Αναγνώριση ΑΣΕΠ

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ESB αναγνωρίζονται σε όλα τα επίπεδα ( B1., B2. C1, C2 ) από τον ΑΣΕΠ

Δείτε παρακάτω την πρόσφατη αναγνώριση πιστοποιήσεων γλωσσομάθειας από ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ (ΝΕΟ) 14/03/2018 – ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΣΕΠ (ΠΑΛΑΙΟ) 26/10/2017 – ΑΓΓΛΙΚΑ