Αναγνώριση ΑΣΕΠ

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ESB αναγνωρίζονται σε όλα τα επίπεδα ( B1, B2, C1, C2 ) από το ΑΣΕΠ

Δείτε παρακάτω την πρόσφατη αναγνώριση πιστοποιήσεων γλωσσομάθειας από ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ (ΝΕΟ) 12/04/2019 – ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΣΕΠ (ΠΑΛΑΙΟ) 17/01/2019 – ΑΓΓΛΙΚΑ