Οι εξετάσεις διεξάγονται μόνο την εξεταστική περίοδο Μαΐου.