Ανάρτηση Δελτίων Εξετάσεων περιόδου Μαϊου 2017

Τα Δελτία των εξετάσεων της περιόδου Μαϊου 2017 έχουν αναρτηθεί.

Επιλέξτε «ΔΕΛΤΙΑ» (ανάμεσα στις επιλογές ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ και SOCIETY) στο κεντρικό μενού, ή εναλλακτικά πατήστε εδώ.

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!