Τι αλλάζει στην ασφαλιστική ενημερότητα

Τί αλλάζει στην ασφαλιστική ενημερότητα – Ο ΠΣΚΙΚΞΓ  ενημερώνει

Tax Advisory Office, Φορολογικά – Λογιστικά – Ενημερωτικό δελτίο: θέματα επικαιρότητας

Δείτε  τις αλλαγές σχετικά με την ασφαλιστική ενημερότητα

Δείτε το έγγραφο εδώ