Αποτελέσματα Εξετάσεων Cambridge για την περίοδο Δεκεμβρίου 2019

Ανεξάρτητοι Υποψήφιοι

Κωδικός αριθμός:


Ο κωδικός πρέπει να είναι της ακόλουθης μορφής:

Παραδείγματα κωδικών:

ESB: 6001001

EUROPALSO: ATH-E0001001

Επώνυμο:

Όπως είναι γραμμένο στο Δελτίο (με Κεφαλαίους Λατινικούς χαρακτήρες)

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα που καταχωρείτε στη φόρμα επικοινωνίας, τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να δείτε τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα σχετικά δικαιώματά που έχετε, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.